Thema’s Voedsel Anders

De bouwstenen van een nieuw voedselsysteem vullen elkaar aan en zijn onderling verbonden:

  • Een gezonde bodem, biodiversiteit en klimaat. Dit is de basis van een agroecologische voedselproductie. We versterken landbouw die samenwerkt met de natuur en vertrekt vanuit lokale kennis, middelen en netwerken.
  • Regionale voedselsystemen met korte productie- en verwerkingsketens die burgers en boeren verbinden zodat zij de prijs en de kwaliteit van hun voedsel meer in eigen handen houden. We streven ook naar meer transparantie en verbinding in ons voedselsysteem.
  • Rechtvaardig handels-, landbouw- en visserijbeleid moet er voor zorgen dat boeren en vissers eerlijke en stabiele prijzen krijgen én dat consumenten prijzen (kunnen) betalen waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend (‘true pricing’). Voedselsoevereiniteit en en mensenrechten, inclusief het recht op voedsel, staan centraal binnen dit beleid.
  • Toegang tot grond, water en zaden waarbij de rechten van boeren, herders en vissers die van lokale natuurlijke hulpbronnen leven, zijn beschermd. De duurzame toegang en zeggenschap van boeren en lokale (inheemse) gemeenschappen over land, water en bossen, én genetische diversiteit van vee en zaden, moet gegarandeerd zijn.
  • Anders eten. We streven naar gezond eten dat toegankelijk is voor iedereen, dat op een duurzame wijze is geproduceerd en zoveel mogelijk uit de eigen regio komt. Het centraler stellen van plantaardige eiwitten is essentieel voor een klimaatvriendelijkere leefstijl. We onderstrepen de verbindende rol van voedsel in de samenleving en omarmen de vele voedselculturen in ons land.
  • Samen op Weg Voedsel Anders brengt partijen bij elkaar, wisselt kennis uit, versterkt de praktijk en beïnvloedt het beleid. We werken samen met anderen zodat de beweging voor agroecologie en voedselsoevereiniteit blijft groeien.