Red Boeren en Bijen

teken het Europese Burgerinitiatief


Heerlijk he, de lente? Bloesem, vrolijke vogels, zoemende insecten. Help je mee om juist nu een stap te zetten voor meer biodiversiteit? Het Europees Burgerinitiatief Red Bijen en Boeren ijvert voor terugdringen van landbouwgif. Plus een goed inkomen voor boeren die samenwerken met de natuur. Voor eind september zijn 1 miljoen handtekeningen nodig, we zijn nu op de helft. Nederland loopt nog flink achter. Daar gaan we wat aan doen. Help je mee? Teken het initiatief hier. Verspreid deze oproep (met je eigen tekst) alsjeblieft vooral ook actief in je eigen netwerk.

Heeft een ondertekening zin?

Samen krijgen we duurzame landbouw hoger op de EU agenda. Helpt dat? Het kan gebruik van gif versneld terugdringen. Het biedt tegenwicht aan de sterke lobby van de bedrijven die verdienen aan gebruik van zo veel mogelijk gif. Dus moeten we veel van ons laten horen.

Lastig?

Alweer een handtekening. Nog wel met persoonlijke gegevens. Ja, zo gaat dat met iets dat op een referendum lijkt. Daar horen regels bij om dubbele handtekeningen te voorkomen. Laat je daardoor niet ontmoedigen!

Waarom loopt Nederland achter?

Een burgerinitiatief moet niet alleen 1 miljoen handtekeningen binnenhalen. Daarnaast moeten in elk geval 7 EU landen de minimum drempel halen. Dat is al gelukt in 6 landen, waaronder België, Duitsland en Frankrijk. Nog niet in Nederland, want hier helpen nog geen grote organisaties of partijen actief aan het bekend maken van het initiatief. Dus kaart het vooral ook aan bij clubs waarvan jij vindt dat ze dit zouden moeten steunen.

Maar tot die tijd: teken zelf, deel het zoveel je kan en roep je familie en bekenden op hetzelfde te doen.
 
Dank je!


Een eind aan de oranje velden – Gif past niet bij gezonde bodem

Een minder vrolijk verschijnsel in het voorjaar: geel oranje grasland. Doodgespoten met gif. Om daarna het gras onder te ploegen en opnieuw in te zaaien. Een gebruik uit een aflopend giftig tijdperk. Dit zogenaamde scheuren van grasland jaagt koolstof uit de bodem als CO2 de lucht in. Het gif is schadelijk voor het bodemleven en de meestal ingezaaide monocultuur maakt een einde aan biodiversiteit. Het doodspuiten is omstreden en ontmoet steeds meer weerstand in de maatschappij. Gele velden zijn geen gezicht. De Tweede Kamer nam in 2018 en 2019 moties aan om het gebruik van glyfosaat voor dit doel te verbieden. De minister en het ministerie schoven het volgens aloude Hollandse poldertraditie op de lange baan. Het LTO is gevraagd te kijken naar alternatieven in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Dus we gaan nog vele jaren zo door, tenzij …
 
Een aantal mensen wil een zwartboek te maken over deze praktijk. Niet om de boer aan te klagen, wel het systeem dat de boer stimuleert om zo te werken. Het kan anders, beter. Foto’s met vermelding van plaats en datum zijn welkom per mail aan tjerk@aseed.net


Landbouwchemie – zullen we maar eens afscheid gaan nemen?

In deze afgewogen en zorgvuldige beschouwing kijkt Fransjan de Waard naar de positie van boer en burger. Hoe komen we tot de noodzakelijke verandering, zonder lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hoe gaan we het gesprek aan en hoe komen we samen tot nieuwe oplossingen?
> Lees het artikel