Nieuws

Manifest

De voedselbeweging in Nederland en Vlaanderen groeit! Laat zien dat jij, je lokale groep en/of je organisatie dat ook belangrijk vindt en onderschrijf het manifest.  lees verder

Netwerkdag

Zaterdag 13 juni wisselen we samen van gedachten hoe we de voedselbeweging verder kunnen versterken.  lees verder

Bodem Anders conferentie

Het grote belang van een gezonde bodem verdient veel meer aandacht. De bodem stond centraal tijdens een praktische velddag en een drukbezochte conferentie in het voorjaar van 2015. Lees de conclusies en de mooie impressie en bekijk de fotos.  lees verder