Workshop conferentie ’22 – Voor de Oogst van Overmorgen

Xander Beks en Anne Terhorst (I4nature)

De Oogst van Overmorgen is een jongerennetwerk in het landbouw- en voedselsysteem dat o.a. een leiderschapsprogramma aanbiedt gericht op het ontwikkelen van het vermogen om verandering op gang te brengen. Dit omvat ook hoe om te gaan met emoties (‘I am even capable of causing change’) as well as how to deal with stakeholders. In de workshop kregen we een inkijk in het leiderschapsprogramma. Er wordt gewerkt met de ‘4 returns landschaps approach’: Return of inspiration, of social capital, of natural capital, of financial capital  (Data and rationality do not inspire change; the problem is a spiritual divide with nature). Daarnaast is toegelicht hoe gewerkt wordt met het verandermodel ‘Theory U’.

Daarna is de groep aan de slag gegaan met één van de tools uit het programma: deelnemers gingen twee aan twee op stap en deden een oefening met empatisch en generatief luisteren: De luisteraar moest bewust opletten hóe je luistert naar de ander.

Conclusies:

–          De deelnemers van de workshop voelden zich opgeladen en deden nieuwe inzichten op door deze vorm van gesprek. “There is a lot of value in slowing down and observing and feeling unseen aspects and feelings that we may miss if we immediately jump to action. This may lead to better decision-making. –          Vraag die over bleef is wat er nog meer nodig is om jongeren te betrekken in de verandering. In ieder geval is het belangrijk ze gelijkwaardig deel te laten nemen.