Voedsel Anders komt naar je toe! In 2018 trekt onze Voedselkaravaan door Nederland voor een dialoog rond vernieuwende initiatieven die inzicht geven in de transitie naar een duurzame voedselvoorziening. We zoeken nog menskracht voor de lokale organisatie. Doe je mee?

Door samen te werken met lokale koplopers bij de voorbereiding en organisatie van de Voedselkaravaan gaan we in zes verschillende regio’s een zo groot mogelijke groep mensen actief betrekken bij de transitie naar een duurzame en eerlijke voedselvoorziening.  Op creatieve wijze stimuleren we dialogen die zin en betekenis geven aan waardevolle voedselverhalen en – ervaringen uit de praktijk. Zo kan de Voedselkaravaan niet alleen bijdragen aan verdieping en verrijking van het maatschappelijk discours over voedselvraagstukken, maar ook aan de opbouw en versterking van een brede voedselbeweging van en voor iedereen. En daar hoor jij ook bij.

Binnenkort kun je er meer over lezen. Houd ook onze Facebookpagina en ons Twitterkanaal in de gaten.

Nu al vragen? Ideeën? Wil je mee-organiseren? Schrijf ons dan op info@voedselanders.nl
We horen graag van je!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.