Toelichting op de Korte Ketens Kaart

Toelichting op de categoriën, en verdere overwegingen en info. 

 

De categoriën op de ‘Korte Ketens Kaart’ zijn  gebaseerd op ’het perspectief’: het initiatief komt van:

boeren (‘samenwerkende boeren’): boeren die gezamenlijk een webshop beheren of uitgiftepunten bevoorraden of op een andere manier huishoudens in de eigen regio van dagelijkse boodschappen (m.n. groentes) voorzien. Het gaat dus niet om toeristische activiteiten, of om alleen houdbare streekproducten etc., maar om dagelijkse boodschappen.

consumenten (groenteclubs, voedselcollectieven) Groepen huishoudens die gezamenlijk het initiatief hebben genomen om producten van boeren uit de regio te betrekken. Er worden een paar voorbeelden genoemd: zie Bussum, Zeist, Zoetermeer, Amersfoort. De eerste twee betrekken de boodschappen van Bio Romeo in de Noord Oost polder, daar kun je vinden aan wie ze nog meer leveren. Zoek eventueel onder ‘(samenwerkende) boeren’ of ”distributie’ om boeren te vinden die aan jou en je buren/vrienden kunnen leveren.

Boeren en huishoudens gezamenlijk: deelgenotentuin / csa . Dat kan variëren van: enerzijds  meedenken over het teeltplan en het salaris van de boer of meewerken op het land, of zelf je eigen eten plukken, tot anderzijds (minimaal ‘meedoen’): per seizoen betalen en je krijgt een tas bij de deur.   CSA = community supported agriculture: gedeelde verantwoordelijkheid van producenten en consumenten.  (CSA is a partnership between farmers and the local community, in which the costs, responsibilities, risks and rewards of farming are shared.” definitie door Urgeni.net )’

stadsbewoners: stadslandbouw  Het begrip ‘stadslandbouw’ omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als voedselproductie langs de randen van de stad.  Het zijn de buurt- en volkstuinen, de plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, sociale projecten etc. Op de ‘Korte Ketens Kaart’ is nemen wij echter uit praktische overwegingen alleen commerciële / ‘ondernemende’ stadslandbouw op, waar (ook) voedsel verkocht wordt. (We kunnen nl. niet alle buurtmoestuinen en sociale projecten weergeven: teveel werk)

landbouwvernieuwers: voedselbossen  permacultuur-tuinen, die nog niet zo lang bestaan en tijd nodig hebben om te groeien, dus (nog) geen producten verkopen.Voor voedselbossen zie ook www.foodforestry.nl en www.permacultuur.org  en www.voedselbosbouw.org  en nog andere websites.

Distributie: winkels/ food hubs  In deze categorie is er een glijdende schaal tussen bijvoorbeeld enerzijds een coöperatieve winkel’ zoals De Nieuwe Graanschuur (Amersfoort) of maalltijdboxen/diensten zoals Willem en Drees en Beebox, die transparant zijn over de herkomst van het voedsel en over de besteding van het geld, en anderzijds  de ‘boxservice’ van AH en Hello Fresh die geen – of niet alle – ‘duurzame’ doelstellingen hanteren en die niet transparant zijn.  Bezorgdiensten als AH en Hello Fresh en Marly Spoon hebben we daarom NIET opgenomen.  Zie meer daarover onder ‘Criteria voor korte ketens en maaltijdboxen.  Daar vind je de criteria die besproken werden tijdens een workshop op de 2e Voedsel Anders Conferentie (2016).

 =================================

p.s.

1 .     Categoriën overlappen regelmatig (bv ‘boeren’ met ‘distributie’, encsa’s met ‘stadslandbouw’). Het is leuk om te zien hoe verschillend de initiatieven eral zijn, afhankelijk van de plaatselijke  omstandigheden. zijn die ontstaan.  Laat duizend bloemen bloeien!  In de praktijk is enige overlap niet erg: mensen gaan zoeken in/bij hun stad of dorp en maken daaruit hun keuze..

2.      Op de kaart worden zelfpluktuinen niet genoemd, omdat In zelfpluktuinen per keer en per boodschap wordt betaald; er is geen stevige band tussen een groep consumenten en de producent .  Kijk zelf op www.pluktuinen.nl : alle pluktuinen in Nederland.

3.      ‘winkels  / food hubs‘  is een categorie met nogal wat variatie, die soms niet goed op één plaats is vast te pinnen. Bio Romeo produceert bijvoorbeeld in Ens, Noordoostpolder, en staat daar op de kaart, maar levert af in Bussum, Zeist en andere plaatsen. (Neem  contact op met Bio Romeo als je zelf in dat gebied ook een groenteclub wil starten die van hen afneemt. ) Maaltijdboxen zoals Beebox en Willem en Drees vallen ook onder de categorie ‘winkels / food hubs’. Zie daarvoor de speciale pagina Criteria voor korte ketens en maaltijdboxen

4.      Er zijn veel meer plekken waar je ‘duurzame’/ lokale producten kunt kopen dan op de kaart staan aangegeven. Maar wij kunnen niet alle buurttuinen, boerenmarkten, boerderijwinkels, natuurwinkels etc. vermelden, dat is teveel werk. En die staan vaak al op andere websites.

Hier wel enkele links:

natuurwinkels, streekproducten, boerenmarkten, natuurvlees, groentenpakketten, webshops, etc. : zie  Buurman Boer – lokaal en/of biologisch: waar te vinden? www. aardeboerconsument/hiertekoop

boeren(coöperaties) per provincie,en  landelijke netwerken van al dan niet biologische bedrijven:  www. aardeboerconsument/vandeboerinjebuurt

Hoe vind je (als boer) particuliere afnemers in je streek / boerenmarkten / grotere afnemers: aardeboerconsument.nl/naar-je-klant-je-buurt

achtergondinfo, bijvoorbeeld: Kan Nederland zichzelf voeden? Wat zijn de regels die de overheid hanteert, kan er niet meer via ‘korte ketens’ aanbesteed worden? Zijn er in het buitenland ook dit soort ontwikkelingen? etc. )aardeboerconsument.nl/meeruiteigenregio

Verspilling tegengaan, en verduurzaming in de zorg (propageert ook lokale afzet): St. Diverzio, www.diverzio.nl