Op 27 januari 2016 vond het Algemeen Overleg plaats over de Nederlandse inzet voor voedselzekerheid. Met dit beleid streeft Nederland naar het uitbannen van honger en ondervoeding, naar inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector, en naar ecologische houdbare voedselsystemen. Voedsel Anders ondertekende deze brief aan de Tweede Kamer met handvaten voor dit Algemeen …

Lees verder Brief aan Tweede Kamer: Nederlandse inzet voor voedselzekerheid

Open brief aan het bestuur van Wageningen UR en Rector Magnificus Arthur Mol Onderwerp: meer aandacht voor agro-ecologisch onderzoek en onderwijs Datum: 7 september 2015   Geacht bestuur, geachte Heer Mol Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar presenteren wij hierbij graag de visie van voedselanders. Vorig jaar februari organiseerden we de Voedsel …

Lees verder Open Brief aan de Wageningen Universiteit

Het grote belang van een gezonde bodem verdient veel meer aandacht. De bodem stond centraal tijdens een praktische velddag en een drukbezochte conferentie in het voorjaar van 2015. Lees de conclusies en de mooie impressie en bekijk de fotos.

Lees verder Bodem Anders conferentie